Dnes je utorok, 12.november 2019, meniny má: Svätopluk
Čas čítania
4 minutes
Zatiaľ prečítané

Dobrovoľní hasiči v Starom Meste dostanú nové hasičské auto

január 31, 2019 - 11:34
BA – Staré Mesto, 23.1.2019: Miestne zastupiteľstvo Starého Mesta dnes na mimoriadnom zastupiteľstve na návrh starostky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto schválilo nákup odkúpenia hasičského auta CAS 32 T 815 6x6 PR2 , rok výroby 1987, registračná zn. 1 E2 8524, za kúpnu cenu 205 000, - Kč (8 030, - Eur s prihliadnutím na kurzový rozdiel ku dňu úhrady kúpnej ceny).

Aktuálne jediné výjazdové vozidlo ktorým disponuje DHZO je Škoda 706 RTH CAS 25, ktoré je z dôvodu predošlého slabého používania a údržby v stave nevyhovujúcom pre pravidelné výjazdy, navyše technika vozidla – motor, pohon náprav, brzdový systém sú technicky zastaralé a pomerne nespoľahlivé – v dnešnej premávke priam nevyhovujúce. V prípade, že by prišlo ku kúpe vozidla, o staré vozidlo prejavilo záujem Dopravné múzeum v Bratislave.

DHZO využije projekt Ministerstva vnútra na obnovu zásahových vozidiel dobrovoľných zborov značky Tatra – kde dodávateľ bezplatne vykoná generálnu opravu vozidla, Tatra 148 alebo Tatra 815 v hodnote približne 160 tisíc Eur – čím každý jeden zapojený dobrovoľný hasičský zbor získa s minimálnou investíciou takmer novú a významne zmodernizovanú dopravnú techniku. 

Treba uviesť, že vozidlá Tatra 815 resp. 148 s veľkokapacitnou cisternou na vodu sú základnou výbavou všetkých väčších DHZO spolu s malým technickým vozidlom Iveco Daily.Ostatné typy a modely vozidiel si dobrovoľné zbory musia obstarávať samostatne s vynaložením významne vyšších finančných prostriedkov – pre ilustráciu cenovka vybaveného hasičského vozidla sa pohybuje bežne na úrovni 300 tisíc Eur a vyššie. Je potrebné spomenúť, že podobným cisternovým vozidlom profesionálny hasičský zbor na základni na Radlinského ulici nedisponuje, takže v prípade potreby zasahujú vozidlá zo vzdialených staníc HAZÚ a najbližšie dobrovoľné zbory – Ružinov alebo Dúbravka.

Na doterajšie výjazdy používal DHZO súkromné vozidlo členaspolu s protipovodňovým vozíkom a jeho výbavou. Napriek tejto komplikácii dokázali z vlastných zdrojov zrealizovať výjazd k čerpaniu vody a aj výcvik pri rieke.

Minulý rok DHZO požiadal Ministerstvo vnútra a Dobrovoľnú požiarnu ochranu (DPO) o pridelenie vozidla Iveco Daily. Ide o technické vozidlo s obsahom vody 750 l. Následne už DHZO bude schopný vykonávať technické zásahy ako napríklad čerpanie vody, pílenie, odstraňovanie sršních a osích hniezd, zasypávanie prevádzkových kvapalín (oleje, benzín, nafta) sorbentom.

Ak sa v zbore bude nachádzať cisternová automobilová striekačka s väčším obsahom vody, vedeli by chodiť aj k požiarom. Väčšinou ide o požiare prírodného prostredia, ďalej je dôležitá dodávka vody na požiarovisko. Cisterny sú potrebné aj pri požiaroch, kde sa jednotky nevedia pripojiť na hydrant z dôvodu nefunkčnosti alebo nedostupnosti. Ako to bolo napríklad na vianočných trhoch. Tam bolo povolané DHZO Ružinov s  repasovanou Tatrou CAS 32. 

Výjazd jednotke DHZO dáva starostka alebo Krajské operačné stredisko HaZZ. Primárne operačné stredisko posiela miestne príslušnú jednotku, ale podľa akcieschopnosti jednotiek posiela jednotky z celého územia, podľa druhu ich techniky. Nie je nič výnimočné, že bratislavské jednotky s cisternami chodia na požiare prírodného prostredia aj mimo územia Bratislavy. Pri dlhotrvajúcich požiaroch, ktoré sú náročné na sily a prostriedky, sa zúčastňuje veľa DHZO z celého Bratislavského kraja (požiare na Záhorí). Taktiež sú časté požiare vinohradov v Rači. Požiare objektov väčšieho rozsahu, kde treba dodávku vody. Na všetky tieto udalosti sú povolávané cisterny s väčším obsahom vody (preferujú sa 8000-9000 l)

DHZO je podporou pre štátnych hasičov.Vyskytujú sa udalosti,  ktoré nie sú úplne pre štátnych hasičov. Jedná sa hlavne o technické udalosti  - padnuté stromy na súkromných pozemkoch, odstraňovanie osích a sršních hniezd ktoré sa nachádzajú na súkromných pozemkoch obyvateľov Starého Mesta. Taktiež odstraňovanie prevádzkových kvapalín (olej, benzín alebo nafta z vozidiel), na komunikáciách alebo parkoviskách, ktoré spravuje mestská časť. DHZO môže na týchto udalostiach zasahovať samostatne, taktiež aj pri kalamitných situáciách, ktorých počet sa aj v Bratislave zväčšuje (vietor, dážď). Ďalej sú to požiare prírodného prostredia.

Mestská časť Staré Mesto je zriaďovateľom Dobrovoľného hasičského zboru mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. Podľa §33 zákona 314/ 2001 Zbierky zákonov musí každá obec nad 500 obyvateľov zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce. Je to povinnosť najmä z dôvodu operatívnej dostupnosti ľudských síl a technických prostriedkov na zdolávanie nežiaducich udalostí – požiarov, povodní, kalamít, dopravných nehôd, atď. 

DHZO Bratislava - Staré Mesto bolo donedávna zaradené v celoplošnom rozmiestnení síl a prostriedkov v kategórii C, ale nebolo schopné výjazdu a zároveň nespĺňalo náležitosti z vyhlášky 611/2006 o hasičských jednotkách. Počet členov DHZO bol 1 (veliteľ). Malo k dispozícii techniku Škoda 706 RTH CAS 25 (3500 l vody) v majetku mestskej časti a súpravu protipovodňovej ochrany pre hasičské jednotky "protipovodňový vozík", ktorý nebol nikdy použitý.

V júni 2018 miestne zastupiteľstvo odvolalo veliteľa DHZO a vymenovalo za veliteľku Ing. Janu Dobrovičovú. Odvtedy zbor prešiel výrazným posunom. Ku koncu roka mal DHZO 12 členov, ktorí spĺňali podmienky podľa vyhlášky o hasičských jednotkách. V priebehu februára bude počet členov 17 (po dokončení základnej prípravy, ktorá momentálne prebieha). Členovia DHZO majú za sebou základnú a ďalšie prípravy DPO, postupne chodia na rozšírené kurzy prvej pomoci, čaká ich pilčícky kurz. Každý mesiac majú výcviky a školenia. Všetci členovia prešli výcvikom na protipovodňový vozík a sú schopní ovládať jeho výbavu. Tento rok sme už zaradení v kategórii B (o stupeň vyššia kategória). Máme 3 aktívnych vodičov s oprávnením na ovládanie nákladného vozidla, ďalší 2 už sú v príprave.

- - Inzercia - -