Lifestyle

Pravidelné masáže nie sú žiadnym rozmarom, ale “povinnou príjemnosťou” dnešnej doby. Sedavé zamestnania a vystresované hlavy nás doslova nabádajú, aby…

Pozitívne afirmácie sú krátke výroky, ktoré sa opakujú vo vašej mysli alebo sú vyjadrené nahlas s cieľom posilniť pozitívne myšlienky, sebadôveru a motiváciu. Používanie pozitívnych afirmácií je technika psychologickej seba-podpory a seba-zlepšovania, ktorá má za cieľ ovplyvniť váš vnútorný dialóg a presvedčenie o sebe samom.

Ešte včera sme vám priniesli vhľad do toho, aké povolania môžu byť žiadúce v budúcnosti. Predtým, ako zavesíte svoju súčasnú kariéru na klinec, však radšej dvakrát merajte a až potom režte. Veľké rozhodnutia by sa mali robiť s rozvahou. A to nielen pri kariére…

V posledných rokoch pozorujeme rýchly rozvoj technológií, ktorý ovplyvňuje aj trh práce. Objavujú sa nové pozície, ktoré úzko súvisia s technologickým pokrokom a spoločenskými zmenami. Zaujíma vás, aké povolania môžu byť v kurze?