Naše projekty

Súťaž projektov stredných a vysokých škôl je v týchto chvíľach za nami a v nás doznievajú dojmy plné nádeje a viery v lepšiu budúcnosť. Ak nám ju má kreovať generácia reprezentovaná účastníkmi originálneho podujatia Veľvyslanectvo mladých, máme sa na čo tešiť. Pozrite sa na to, čo sme sa od mladých ľudí a ich podporovateľov dozvedeli my.

Dnešná mládež potvrdzuje, že im budúcnosť nie je ukradnutá. Napriek tomu, že spoločnosť nad mladými často zalamuje rukami a nedáva im veľký kredit do života. Na prezentáciách stredných a vysokých škôl v rámci projektu Veľvyslanectvo mladých sme sa uistili o pravom opaku.

Trenčianske Stankovce si zachovali časť svojráznej ľudovej kultúry, ktorá má v regióne silné korene. Jedinečný je stankovský ľudový kroj, no tiež ľudová hudba, ktorá sa tu teší veľkej popularite.

V poradí 36. snem Združenia miest a obcí Slovenska sa niesol nielen v znamení bilancovania uplynulého roka, ale i plánov do budúcna. Starostovia a primátori si okrem pracovnej časti užili aj tú spoločenskú, kde sa odovzdávali ocenenia. Zároveň vznikla spolupráca medzi ZMOS a podujatím Slovenský deň kroja, ktoré predstavila na sneme jeho autorka Mária Reháková.