Slovenka

Hrdili sa statusom, ktorý by im sotva niekto závidel. Viete, čo spája Annu Eleanor Rooseveltovú, Clementine Churchillovú, Hanu Benešovú a Olenu Zelenskú? Tušíte správne, je to vojna. A práve v ťažkých časoch boli ženské hlasy odjakživa potrebné na pozdvihnutie ducha a morálky národa.

Rodiny s pacientmi, ktorým ochorenie hlboko zasahuje a poškodzuje mozog, sú nám príkladom bezpodmienečnej lásky a energie. Sila a zdroje však zďaleka nie sú nekonečné. Bez podpory 2 % z daní by účinná pomoc neexistovala.