Rozhovory

Ste v strese, keď vás na ulici osloví cudzinec, hoci ste v škole dávali na angličtine či nemčine pozor? Lýdia Hric Machová tvrdí, že školská výučba jazykov nepostačuje, a často demotivuje. Sama sa naučila deväť rečí a dnes poskytuje rady všetkým, ktorí chcú rýchlo a plynulo komunikovať v cudzom jazyku.

Pani Alžbeta Capková, novinárka a predsedníčka Jednoty dôchodcov v Bratislave – Rači, v dôchodkovom veku založila internetový portál pre aktívnych seniorov – VIVA SENIOR.

Počet bezdetných manželstiev sa zvyšuje. Za problémom počať potomka je v polovici prípadov žena a takmer v polovici prípadov muž. Ak sa vyšetrením potvrdí, že muž je v poriadku, „rieši sa“ žena. O tom, akú liečbu ponúkajú v tejto oblasti Kúpele Lúčky, sme sa porozprávali s primárom MUDr. Igorom Dobríkom.