image MIRRI pomôže zraniteľným domácnostiam s kompenzáciou zvýšených nákladov za energie - Zensky Web

.