image Na severnom a strednom Slovensku môžu nočné teploty klesnúť na -20 stupňov Celzia - Zensky Web

.