image Na stovky detí štát vyplatí jednorazovú dotáciu vo výške 160 eur na pokrytie výdavkov na obed - Zensky Web

.