image Slovensko nie je na pôde Európskej komisie pokladané za problémovú krajinu - Zensky Web

.