atereotyp

Pár mesiacov či dlhé roky. Nezáleží na tom, ako dlho so svojím partnerom ste, upadnúť do stereotypu sa dá veľmi rýchlo. Keď opadne prvá eufória vo vzťahu, veci sa začnú akosi ,,samy od seba“ automatizovať. Do vzťahu prichádzajú každodenné povinnosti, starostlivosť o fungovanie domácnosti či deti. Nestratiť tak vášeň vo vzťahu môže byť niekedy náročné.