bábikoterapia

Patria – Domov dôchodcov v Galante už niekoľko rokov využíva pre svojich klientov bábikoterapiu. O tom, čo táto metóda obsahuje a aké prináša výsledky, sme sa porozprávali s riaditeľkou domova PaedDr. PhDr. Henrietou Maťašovskou Csemezovou.