Banská Bystrica

V poradí 36. snem Združenia miest a obcí Slovenska sa niesol nielen v znamení bilancovania uplynulého roka, ale i plánov do budúcna. Starostovia a primátori si okrem pracovnej časti užili aj tú spoločenskú, kde sa odovzdávali ocenenia. Zároveň vznikla spolupráca medzi ZMOS a podujatím Slovenský deň kroja, ktoré predstavila na sneme jeho autorka Mária Reháková.

Gruntovačka je už tradičným podujatím v Banskobystrickom kraji, ktoré sa koná na jar pri príležitosti Dňa Zeme a v septembri pri príležitosti Svetového čistiaceho dňa. Tento rok vygruntujú žiaci, študenti a dobrovoľníci lokality ako historický Coburgovský park v Pohorelskej Maši, Šibeničný vrch v Žiari nad Hronom, trasu Štiavnickej Anče a ďalšie lokality v regiónoch Banskobystrického kraja.