bilancovanie

V hektickom svete sú dôležité aspekty našej existencie často spájané so zdravou rutinou, zmysluplnými vzťahmi a otvorenosťou mysle a srdca. Pravidelná spánková rutina nám poskytuje základný kameň pre energetický a vyvážený život. Zmysluplné vzťahy zas prinášajú radostné a podporujúce zážitky. Otvorenosť mysle a srdca odomyká dvere k novým perspektívam a obohacuje náš osobný a duchovný rast…

Novoročné predsavzatia nefungujú. Napriek tomu si novoročné predsavzatia dáva stále veľký počet ľudí. Je to vlastne mentálne odsúvanie našej vnútornej potreby niečo v živote zmeniť na iný dátum ako dnes. Pritom dnes je práve ten najlepší deň kedy začať s prvým malým krokom.