Braňo Mráz

K blahobytu, a teda k šťastiu a harmónii v živote človeka vedie podľa mentora Braňa Mráza sedem kľúčov. Tie sa týkajú oblastí financií, zdravia a vzťahov. Siedmym, rovnako dôležitým, bodom je identita človeka. Na jej základe rozpoznáme, čo je pre nás v živote najlepšie a čo nás skutočne napĺňa.