budúcnosť

Tradičná filozofia Slovákov „Môj dom – môj hrad“ pomaly ustupuje. Dôvodom nie sú len vysoké hypotekárne úvery, ale aj zmena životného štýlu mladej generácie. Generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania Ing. Tomáš Lamprecht tvrdí, že budúcnosť je v nájme a dodáva, že o tento typ bývania majú čoraz väčší záujem nielen sociálne slabšie, ale aj mladé rodiny. Viac k téme nám prezradil v rozhovore…

V posledných rokoch pozorujeme rýchly rozvoj technológií, ktorý ovplyvňuje aj trh práce. Objavujú sa nové pozície, ktoré úzko súvisia s technologickým pokrokom a spoločenskými zmenami. Zaujíma vás, aké povolania môžu byť v kurze?