Červené nosy

Charlie Chaplin povedal, že deň bez smiechu je stratený. Hovorí sa tiež, že smiech lieči. Preto nesmú radosť a smiech byť výsadou mladých a zdravých, nárok na dobrú náladu má predsa každý. Takto by sa dala popísať základná myšlienka profesionálnych zdravotných klaunov z občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors.