Charlie Chaplin

V súčasnosti sa menia mnohé tradičné predstavy o rodinnom živote. Jednou z týchto zmien je aj trend, ktorý pozorujeme stále častejšie – starší muži sa rozhodujú mať deti a stávajú sa otcami v neskoršom veku. Tento fenomén prináša so sebou množstvo otáznikov týkajúcich sa zdravia, emocionálnej pripravenosti a sociálnych dôsledkov.