čísla

Pokora a talent sú hlavnými znakmi skutočných umelcov. Kniha RELAX je vytvorená z voľnej tvorby Márii Bidelnicovej, ktorú doteraz na verejnosti neprezentovala.