cvičíme si mozog v staršom veku

Klaudia Bednárová je riaditeľka občianskeho združenia KOGNEO, ktoré sa už dvadsať rokov venuje vzdelávaniu dospelých. V rozhovore pre Slovensku prezradila, v čom spočíva učenie pre ľudí 55+.