dôchodky a ženy

Pandémia, inflácia a vojna na Ukrajine priniesli ekonomické a sociálne výzvy pre celý svet, vrátane Slovenska. Osobitne inflácia ukázala, že ženy „ťahajú za kratší povraz“. Chudoba má na neväčší dopad ako na mužov. O tom, prečo je to tak, hovoríme s ekonómom Martinom Halásom z Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík.