Dr. Radoslav Tóth

Šokujúce zistenia v reedukačných centrách nemožno len tak zamiesť pod koberec. My sme dali možnosť vyjadriť sa riaditeľkám RC Trstín i RC Zlaté Moravce, no obe to odmietli. Oslovili sme preto odborníka zvonku – PhDr.Radoslav Tóth, PhD. pôsobí ako sociálny pedagóg na strednej škole v Leviciach, pričom v jeho kompetencii je aj prevýchova študentov.