Duklianske bojisko

Ak navštívite mesto Svidník, nemôžete obísť ani Vojenské historické múzeum a ďalšie lokality, ktoré dokumentujú bitku na Dukle, ako sa jej skrátene hovorí. Z hodín dejepisu však vieme, že išlo o rozsiahlu Karpatsko-dukliansku operáciu počas 2. svetovej vojny.