ekologické Dušičky

Dušičky nemusia byť len o umelých neekologických kvetoch a ozdobách, ktoré každý rok kúpime a potom vyhodíme. Živá výsadba nezaťažuje životné prostredie a je trvalo krásna. Ktoré kvety a rastliny sa hodia na výsadbu na hroboch?