ekonomické násilie

Už dvadsať rokov pracujete v občianskom združení, ktoré pomáha obetiam domáceho násilia. O tom, s akými prípadmi sa stretla priamo v teréne, hovorí psychologička Mgr. Iveta Schusterová z OZ Pomoc obetiam násilia.