Havešová

Bukové pralesy v Národnom parku Poloniny sú tie najvzácnejšie lesy, človekom nenarušené alebo narušené iba málo. Návštevníkom sú sprístupnené niekoľkými chodníkmi, vedúcimi do pralesov Stužice, Rožok či Riaba skala. Medzi nimi má svoje popredné miesto Náučný chodník Havešová.