hranice

Život je plný príležitostí a žiadostí, ktoré na nás neustále doliehajú. Či už ide o prosbu o pomoc, účasť na projekte, alebo iný druh žiadosti, je prirodzené, že chceme pomôcť a byť pre druhých k dispozícii. Avšak, nie vždy je možné povedať “áno” bez toho, aby sme seba samých nezabudli.