hyperbarická komora

„Veľakrát sme dostali otázku, prečo už aj u nás nemáme hyperbarickú komoru. Dnes môžeme pacientom odpovedať, že ju už máme,“ hovorí s úsmevom primárka MUDr. Katarína Recabarrenová zo Špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej.