inklúzia

Podľa prieskumov OECD PISA sa čitateľská gramotnosť slovenských detí pomaly, ale isto znižuje. Napriek tomu však prekvapujú svojou schopnosťou vnímať a pochopiť obsah príbehov na hlbšej úrovni.

Zvyk šibania a oblievania dievčat na Veľkú noc je tradíciou, ktorý má v slovenskej kultúre svoje neodškriepiteľné miesto. Avšak, z feministického hľadiska, je dôležité túto prax prehodnotiť. Môže byť tradícia vnímaná ako forma genderovej nerovnosti a násilia?