Justin Bieber

Celým menom Justin Drew Bieber sa narodil 1. marca 1994 v kanadskom meste London v štáte Ontário. Umelecké nadanie získal po oboch rodičoch – otec je hudobník, matka spisovateľka a filmová producentka. Práve mama mu najviac pomohla v začiatkoch jeho speváckej kariéry.