kaplnka v Šosuvke

Tento Kováč neohýba železo. Naopak, pohráva sa s tým najkrehkejším materiálom. Valér Kováč je umelecký sklár, Slovák, ktorý odišiel na Moravu a tam dosiahol neobyčajnú kariéru s celosvetovým dosahom. Našťastie, svoje umelecké odtlačky zanechal aj na Slovensku.