Klubu Luna  Senior Friendly

Riaditeľka Klubu Luna  Senior Friendly, PhDr. Lívia  Matulová Osvaldová, dokáže aj vo vyššom veku výborne manažovať svoje občianske združenie a vymýšľať nové projekty. No aby to zvládala, musí byť fyzicky aj psychicky fit.