komisár pre deti

„Chcem zriadiť SOS linku pre deti, aby mohli priamo kontaktovať Úrad komisára pre deti bez vedomia či kontroly dospelých,“ hovorí Jozef Mikloško, ktorý je od mája 2022 novým komisárom pre deti – pred tým sa používalo pomenovanie detský ombudsman, a tiež sa zapája do riešenia nepriaznivého stavu v reedukačných centrách.