koncentrácia

Koncentrácia je schopnosť zamerať sa na jednu úlohu, myšlienku alebo činnosť a udržať si pozornosť bez rozptyľovania. U detí je schopnosť koncentrácie veľmi dôležitá pre efektívne učenie sa, rozvoj kognitívnych schopností a úspešné zvládanie rôznych úloh. V dnešnom modernom, žiaľ v každodennom svete, však koncentráciu detí často ohrozujú rôzne rušivé vplyvy.