kráľovské deti

V minulosti mali kráľovské deti obmedzený prístup k vzdelaniu a väčšinou boli vychovávané doma. Ich vzdelávanie sa zameriavalo na to, aby sa stali adekvátnymi nástupcami trónu a zdôrazňovalo sa získavanie vedomostí a zručností potrebných na vládnutie a riadenie monarchie.V súčasnosti je všetko inak.