kreatívna tvorba

Prechádzam sa po chodbách gymnázia Einsteinova v bratislavskej Petržalke a do oka mi padnú obrazy našich spisovateľov a básnikov. Na prvý pohľad vidím, že sú iné. Ako sa dozvedám, namaľovala ich tunajšia študentka.