Kúpele Lúčky

S rozvíjajúcou sa civilizáciou a konzumným spôsobom života stúpa celosvetovo počet ľudí s poruchou imunity, t. j. obranyschopnosti organizmu. Porucha imunity sa môže prejavovať rôznymi poruchami alebo chorobami podľa závažnosti, rozsahu a hĺbky poškodenia imunitného systému.

Počet bezdetných manželstiev sa zvyšuje. Za problémom počať potomka je v polovici prípadov žena a takmer v polovici prípadov muž. Ak sa vyšetrením potvrdí, že muž je v poriadku, „rieši sa“ žena. O tom, akú liečbu ponúkajú v tejto oblasti Kúpele Lúčky, sme sa porozprávali s primárom MUDr. Igorom Dobríkom.

Sedavé zamestnania si vyžadujú vykonávanie pracovnej činnosti v jednej vynútenej polohe. Telo nám to však jedného dňa môže zrátať a veľmi často si to odnesie práve chrbtica. Jej liečbe sa dlhodobo venujú v Kúpeľoch Lúčky. O tejto téme sme sa viac porozprávali s hlavným lekárom a primárom kúpeľov MUDr. Igorom Dobríkom.