Kúpeľňa liečba

Hovorí riaditeľ kúpeľov Martin Beňuch. Hoci ide o jedny z našich najslávnejších kúpeľných miest s dlhotrvajúcou tradíciou a rovnako dlhým zoznamom tých najvznešenejších a najslávnejších hostí, miesto zdravia ešte v nedávnej minulosti skutočne chradlo.