limerencia

Limerencia je psychologický termín, ktorý opisuje stav intenzívnej, zvyčajne neopätovanej, náklonnosti či romantického pripútania k určitej osobe. Je to stav, v ktorom jedinec prežíva silné emócie, ako je túžba, neustále myšlienky a fantázie o tejto osobe, silná potreba byť blízko nej a extrémna citlivosť na jej prítomnosť alebo neprítomnosť.