maľovanie ikon

Ženy sa už „chopili“ mnohých mužských povolaní, no predsa len, nie je také časté, aby ženy – umelkyne maľovali ikony. Do tejto sféry, ktorá bola kedysi prísne „vyárendovaná“ pre mužov, prenikajú len pomaly. Beáta Krasňanská je jednou z nich.