Mgr. Iveta Schusterová

Už dvadsať rokov pracujete v občianskom združení, ktoré pomáha obetiam domáceho násilia. O tom, s akými prípadmi sa stretla priamo v teréne, hovorí psychologička Mgr. Iveta Schusterová z OZ Pomoc obetiam násilia.

V týchto dňoch sa viac ako inokedy hovorí o domácom násilí. Mgr.Iveta Schusterová, PhD. z Katedry psychológie, Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a výkonná riaditeľka OZ Pomoc obetiam násilia vysvetľuje, prečo dochádza k psychickému a fyzickému týraniu medzi blízkymi ľuďmi.