MUDr. Igor Dobrík

Počet bezdetných manželstiev sa zvyšuje. Za problémom počať potomka je v polovici prípadov žena a takmer v polovici prípadov muž. Ak sa vyšetrením potvrdí, že muž je v poriadku, „rieši sa“ žena. O tom, akú liečbu ponúkajú v tejto oblasti Kúpele Lúčky, sme sa porozprávali s primárom MUDr. Igorom Dobríkom.