Najvyšší súd SR

Prelomové rozhodnutie Najvyššieho súdu – vôbec po prvýkrát v histórii slovenský súd rozhodol, že vzdelávanie rómskych detí na čisto rómskej škole je nezákonné a predstavuje segregáciu. A to aj v prípadoch, keď nedošlo k cielenému oddeľovaniu detí.