Národné kariérne centrum

Po prestávke zapríčinenej koronou sa vracia obľúbené podujatie Interview Day – Pohovory so stredoškolákmi, počas ktorého majú firmy možnosť predstaviť svoju činnosť a ponuky približne 1 200 študentom stredných odborných škôl, a nájsť medzi nimi svojich potenciálnych budúcich zamestnancov. Podujatie organizované Národným kariérnym centrom sa uskutoční v štyroch mestách: 21. 3. v Žiline, 22. 3. v Trenčíne, 29. 3. v Nitre a 26. 4. v Trnave.