ochran čerešní

V tomto čase na jeseň je dobré zadovážiť si lepové pásy proti škodcom. Ako prvé sa odporúča chrániť čerešne, ktoré ohrozujú larvy piadiviek. Neskôr takto chránime jablone proti obaľovačovi jablčnému.