odliv mozgov

Činohra Slovenského národného divadla prináša inscenáciu Lukáša Brutovského pod názvom Odliv, ktorú v Štúdiu novej budovy SND aj režíruje. Odliv, v zmysle odlivu mozgov, by mal byť pre nás – aj v podobe sebareflexie na divadelnej scéne – istým druhom očisty. Lebo aj v tom malo umenie vždy vplyv na spoločnosť.

Za posledných pätnásť rokov odišlo zo Slovenska viac ako 300-tisíc občanov, medzi ktorými boli nadpriemerne zastúpení absolventi vysokoškolským škôl a mladší ako 30 rokov. Po získaní vysokoškolského titulu v zahraničí sa domov vracia iba polovica Slovákov, odliv mozgov sme nezastavili.