ples

Pojem „etiketa“ sa zvyčajne vzťahuje na kódexy správania a sociálne normy pre zdvorilé správanie v danom prostredí alebo situácii.