Podtatranské múzeum v Poprade

„Boli sme od začiatku pritom – už keď sme dostali informáciu, že bager zaryl do akéhosi kusu dreva,“ hovorí riaditeľka Podtatranského múzea Magdaléna Bekessová o objave, z ktorého sa napokon vykľul európsky unikát – hrobka Kniežaťa z Popradu.