polyglotka

Ste v strese, keď vás na ulici osloví cudzinec, hoci ste v škole dávali na angličtine či nemčine pozor? Lýdia Hric Machová tvrdí, že školská výučba jazykov nepostačuje, a často demotivuje. Sama sa naučila deväť rečí a dnes poskytuje rady všetkým, ktorí chcú rýchlo a plynulo komunikovať v cudzom jazyku.