poviedky

Podľa prieskumov OECD PISA sa čitateľská gramotnosť slovenských detí pomaly, ale isto znižuje. Napriek tomu však prekvapujú svojou schopnosťou vnímať a pochopiť obsah príbehov na hlbšej úrovni.