premlčacie doby za znásilnenie

Obrovské negatívne reakcie vyvolalo skrátenie premlčacej doby pri trestnom čine znásilnenia. Poslanci NR SR v rámci novely Trestného zákona schválili aj výraznú zmenu v premlčacej dobe za tento skutok, a to z dvadsať na desať rokov. Ak niekto znásilní ženu, a súdy do desiatich rokov páchateľa neodsúdia, po novom bude jeho čin premlčaný.